27.12.16

IKEA hack...

Podnos Vinter z Ikey za 129,- Kč a trocha akrylové barvy. 
Nakonec fixováno akrylovým průhledným lakem.IKEA hack, Vinter 2016

IKEA hack, Vinter 2016

25.12.16

.

Když se Židé po sedmdesáti letech vrátili z babylonského zajetí domů, byla jejich kultura zdevastována. 
Neměli chrám – srdce svého náboženského života, neměli vůdce ani krále. 
Mnoho jich se nevrátilo vůbec. 
Generace, která se narodila a vyrůstala v Babylonii, neměla vždy touhu vrátit se do země praotců.
 Vyvolený národ tak byl decimován i početně. 
Nejbolestější však byla ztráta chrámu, kde se přinášela Bohu oběť jako znamení smlouvy mezi Hospodinem a Jeho lidem.

„V tomto čase nemáme ani vladaře ani proroka ani vůdce, nemáme celopaly ani zápalné oběti ani obětní dary ani kadidlo, 
nemáme místo, kam bychom ti přinesli oběť prvotin a kde bychom nalezli milosrdenství.„ 
(Dan 3; 33)

Od babylonského exilu již nikdy nebyli svébytnou politickou jednotkou, 
vždy se podřizovali nějaké cizí nadvládě. 
Když Izraelité znovu vybudovali jeruzalémský chrám, jednu z chrámových bran postavili ze zlata.
 Těmito monumentálními zlatými dveřmi měl jednou vejít Král s velkým „K“. 
Král, který by byl Bohem vyvolený a pomazaný – hebrejsky „mašiach“, řecky „christos“. 
Král pomazaný vzácným nardovým olejem se v židovském pojetí stával adoptivním Božím synem,
Jemu zasvěcenou osobou, která plnila Jeho vůli. 
V politicky zoufalé situaci byla tato brána znamením naděje. 
Židé čekali na svého krále, který by uzdravil rány způsobené exilem. 
Který by obnovil izraelské království a vrátil jim jejich ztracenou národní identitu. 

Izraelský národ čeká na tohoto krále dodnes, ačkoli zlatá brána již neexistuje... 
My křesťané věříme, že tou zlatou bránou je Matka Boží, blahoslavená Panna Maria 
a oním pomazaným králem její Syn Ježíš. 
Mariino panenství je velkým vykřičníkem, který poukazuje na Ježíšovo božství. 
V celých dějinách Izraele totiž vkládá Bůh život do lůna neplodných žen – 
Sáry, Rebeky, Rahel, Alžběty... Činí nemožné možným. 
Kdyby byl Ježíš synem Josefovým, mohl by být velkým prorokem nebo politickým aktivistou, 
ale nemohl by být naším spasitelem a odpouštět nám hříchy. 
Maria stojí uprostřed Nejsvětější Trojice - 
je zastíněna Boží mocí, sestupuje na ní Duch svatý a přijímá do svého lůna Syna.


Když Maria s Josefem naleznou po třech dnech ztraceného Ježíše v jeruzalémském chrámě, 
Ježíš poprvé nazývá Boha svým Otcem. 
Maria mu vyčítá: Tvůj otec i já jsme tě s úzkostí hledali. 
V protikladu k tomu označuje Ježíš chrám za dům svého Otce. 
Je to zjevení zcela jedinečného vztahu k Bohu. 
Ježíš ví, že je synem Božím v prapůvodním slova smyslu. 
Žádný prorok se do té doby neodvážil nazývat Boha svým osobním otcem. 
Mezi tímto prvním slovem „Otec“, které pronáší dvanáctiletý Ježíš v chrámě, 
a posledním slovem „Otec“, které pronese umíraje na kříži, 
je každý čin, každé slovo naplněno touhou být v tom, co je jeho Otce...

Přeji Vám požehnané Vánoční svátky! 
Kéž se i ve Vašem srdci otevře zlatá brána, kterou bude moci vejít Spasitel světa, skutečný Král pokoje 
a ujme se definitivně vlády nad Vašimi životy.


vánoční zamyšlení

biblické zamyšlení

Obě ilustrace: Rose Datoc Dall

24.12.16

Jedna (po)vánoční aktivita pro děti

Je to jen takový nápad, jak dětem připomenout, že Vánoce nekončí rozbalením dárků pod stromečkem. 
Vánoční oktáv trvá osm dní až do slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna. 
V této době můžou děti Ježíškovi také dát dárečky - jako poděkování za to, co dostaly.
Do jednotlivých balíčků můžou každý den vepsat jeden dobrý skutek.
O prázdninách mají více času pomoct v domácnosti, vybrat myčku, vynést smetí, přečíst knížku sourozenci, který ještě číst neumí... 
V adventu se děti něčeho vzdávaly, teď by měly něco aktivně dát. 
A vnímat, že to vlastně dělají pro Ježíše...

   
Obrázek je možno stáhnout zde.

18.12.16

Soutěž o puzzle...

Děkuji vám všem za milé komentáře! 
Jsem moc ráda, že vás moje obrázky těší a moje omalovánky baví. 
Tentokrát se štěstí usmálo na "Emilku" a "Markéta Němcová". 
Prosím vás dvě, abyste svá konkrétní přání (2 puzzle) psali na adresu: 

info@immanuel-biblickehracky.cz
Gratuluji!!!

Kdo puzzle ještě nevyhrál, ale rád by, 
může na facebookových stránkách "Immanuel biblické hračky" soutěžit zítra ještě jednou.

15.12.16

Visačky - tentokrát omalovánkové

Na přání jsem letošní vánoční visačky nakreslila ještě jednou.
Tentokrát si je můžete vybarvit podle vlastního vkusu.
Přeji mnoho zábavy v předvánočním čase...


Ke stažení zde.


Ke stažení zde.

13.12.16

Rozhovor v Katolickém týdeníku

Pro všechny, kdo si nestihli nebo nemohli koupit tento týden Katolický týdeník: 
rozhovor si je možné přečíst zde.Soutěž o puzzle...

Kdo by rád vyhrál mnou ilustrované biblické puzzle:

klikne zde, na facebookovou stránku "Immanuel biblické hračky" a přidá komentář nebo bude sdílet

nebo

přidá komentář tady pod příspěvkem a bude se těšit na výhru :-)


12.12.16

Ještě několik visaček...

Kdo by si rád vytiskl, 
tady ještě pár starších.


Ke stažení zde.


Ke stažení zde.


Ke stažení zde.

7.12.16

Adventní omalovánka...

Ještě jedna drobná omalovánka pro zkrácení adventního čekání...
Ke stažení zde.


5.12.16

Vánoční visačky zdarma...

Loni na visačky bohužel nebyl čas, 
zato letos jsem tu s edicí "České Vánoce":-)
Stahujte na uloz.to tady a tady.

Požehnaný druhý adventní týden vám všem!

vánoční visačky zdarma

vánoční visačky zdarma

1.12.16

Rozdávám adventní dárky!

Moje letošní adventní přání jsou k dostání na Fléru.

Dnes jsem tady s adventní nadílkou.
Přidejte komentář pod článek tady nebo na facebooku.
Sdílejte odkaz na jakékoli internetové platformě.
V pondělí večer vylosuji tři z vás, kteří ode mně dostanou set pěti přání.

K tomu ještě přidávám vánoční omalovánku.
Tady si ji můžete stáhnout na ulož.to.