4.4.15

Požehnané Velikonoce!


V židovském právu měla výpověď ženy jen poloviční hodnotu 
ve srovnání s výpovědí nebo svědectvím muže. 
Přesto Ježíš tu nejdůležitější zprávu v historii lidstva svěřil právě ženám.

To není óda na feminismus, ale úžas nad tím, 
že Ježíš dělá vše jinak, než my očekáváme. 
Dovolme Mu tedy vstoupit do našich životů a nechme se překvapit...