3.4.15

Turínské plátno...

Na Pinterestu jsem našla rekonstrukci Ježíšova mrtvého těla podle Turínského plátna. Je to úžasné a strašné zároveň. Turínskému plátnu se někdy říká důkaz pro 21. století. Je pravda, že od té doby, co se plátnu věnují všichni možní vědci - od forenzních techniků, přes lékaře až po biology - nestačíme se divit, co vše se dá z jednoho kusu plátna přečíst...To, že na plátně je vlastně negativ, se svět dozvěděl až s vynálezem fotografie. Do té doby se turínské plátno snažili kopírovat mnozí umělci, ale vždy neúspěšně. Pro dnešní techniku je vytvoření 3D modelu z fotografie hračkou. Je vidět posmrtné ztuhnutí typické pro smrt na kříži; rozedmu plic, také charakteristickou pro smrt ukřižováním; vytočení palců u rukou způsobené hřebem, který poranil hlavní nerv v zápěstí; rány po bičování odpovídající tehdejším římským důtkám. Z krevních sraženin je možné rozlišit vitální a posmrtné rány (té v boku); povrchové krvácení a krvácení z hlubokých ran. Trnová koruna měla tvar helmy a zraňovala tak celou vrchní část hlavy. Vypadala asi takto:


V obličeji je možné vidět oteklé pravé oko, zlomený nos, krvácející a oteklé čelo.


...byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, 
muž plný bolestí... 
Byly to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal...
...on byl proklán pro naši nevěrnost,
zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj,
jeho ranami jsme uzdraveni...

(Izaiáš 53)

Historické pozadí Velikonoc...

Kdo by se rád dozvěděl něco o dramatických událostech kolem Ježíšova procesu, 
může si přečíst moje dva starší články:Žij pro mně, zemřel jsem pro tebe. Zdroj Pinterest.