27.2.15

50 odstínů šedi vs. důstojnost ženy


Nedá mi to, abych i já krátce nekomentovala toto poněkud kuriózní téma. Né že bych udělala radost producentům a zašla do kina, ale včera jsem na internetu narazila na fotky z výše zmiňované nejkratší telenovely na světě.
Musím říct, že mě na tomto příběhu zaráží několik věcí (mimo jiné ta fixace na luxusní životní styl). Nejvíce však ona nedůstojná role ženy. Jsem zmatená. Kam se poděl tak těžce vybojovaný feminismus? V dnešní době, kdy jsou si ženy s muži rovnější než rovny a jakýkoli náznak podřízenosti manželi se neslučuje s obecnou představou o moderní ženě, nám nevadí, když se žena dobrovolně nechá přivázat ke sloupu a zmlátit mužem? Ona má (mít) požitek z podřízenosti, on z toho, že s ní může nakládat jako s věcí. Pokud se nepletu, je to přesně ten vzorec chování, který kritizujeme v kdekteré zemi na Blízkém Východě. Nicméně zástupy žen plní kina a obdivují hlavní hrdinku, která se (světe div se) písemně zavazuje poslouchat muže na slovo. 


O satanovi se říká, že je opice Boží. Netvoří nic nového pouze vše dobré, co Bůh stvořil protáhne bahnem. A tak jsem si nemohla nevzpomenout na verš z Nového Zákona, z listu Efezským:

"Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo - církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat, jak církev poslouchá Krista."

Cítíte ty paralely? I tady jde o poslušnost, ale poslušnost, která ženu povznáší a ze strany muže má být kvitována úctou a láskou. Ne fyzickou láskou, ale láskou, která nutí klást potřeby toho druhého před ty mé a ne si učinit z partnera prostředek k uspokojení vlastních potřeb...


Kdysi jsem narazila na citát: "Jsem princeznou ne proto, že čekám na prince na bílém koni, ale protože mým otcem je Král a Pán země." Bůh nám propůjčil důstojnost královských dcer. Proč ji zahodit do bláta...?


"Drahé děti, nedopusťte, aby s vámi satan cloumal a děla si s vámi co chce. 
Vyzývám vás, buďte zodpovědní a rozhodní
a zasvěťte Bohu každý den v modlitbě...."
(P. Maria v Medžugorje, 25.1.1998)


Zdroj fotografií: Pinterest.