8.2.15

"Hrad v nitru"

"Můžeme se dívat na svou duši jako na hrad..." 
(Terezie z Avily)