31.1.15

Hrůzy světa dnešního a naděje toho zítřejšího...


Jsem nemocná a tak mám paradoxně opět trochu víc času na psaní blogu. Venku nasněžilo, děti jsou štěstím bez sebe, konečně v lednu přišla i zima :-) Já sedím v teple na gauči a přemýšlím o tom, co jsem četla při ranní modlitbě breviáře. Je to úryvek z knihy proroka Jeremiáše (kap.14), starý tisíce let a mně se přesto zdá, že to psal pro dnešní dobu. Pro naše 21. století... 


Zkusme si ten text projít společně:

Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou? 

Silná slova, že. Chvíli nad nimi zůstaňme stát. Ozývá se v nich zoufalství, bolest, beznaděj. Jeremiáš před touto větou popisuje hrůzy války a hladomoru, které na ně doléhaly a ukazuje prstem na viníka. Ty Bože jsi to dopustil! 
A neříkáme to tak dodnes? Proč Bůh dopouští války? Hladomory? Islámský stát, potraty, rozvody, eutanázii, nenávist ve všech hrůzných podobách... Panna Maria to v Medžugorii nazvala velmi trefně - svět se ocitl ve vířivce hříchu. Když vás pod vodu stáhne silný vír, už vám nic nepomůže. Ani my si už často nemůžeme sami pomoci...


Čekáme blaho - nic dobrého však nepřichází;
čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení!

A skutečně, člověk si v dnešní době nárokuje blaho(byt). Před dvaceti lety jsme ještě mohli tvrdit, že nevíme za jakých podmínek se produkuje naše levné spotřební zboží a kde se berou levné potraviny - dnes už se nikdo nemůže vymlouvat na neznalost. Moderní otroctví nabylo hrůzných rozměrů a ještě strašnější je, že z toho (téměř) není cesty ven. Zákazník je "nucen" nakupovat to, co je na pultě...


Svobodným světem se plíživě nastoluje nová tyranie absolutní svobody. Ve jménu svobody jsme nesvobodni vyslovovat svůj názor proti nekřesťanským praktikám. Kdo je pro to, aby mělo dítě otce i matku je dnes homofob.  Pokud se ozvete proti výzkumu kmenových buněk (z usmrcených dětí), pak nenávidíte pacienty s parkinsonem. Když poukážete na fakt, že oplodnění "ze zkumavky" je vykoupeno životem mnoha jiných dětí, jste nelida, který ubohé bezdětné rodině nedopřeje dítě...
Kéž bychom jednou pochopili, v čem spočívá opravdová svoboda, abychom mohli spolu s prorokem vyslovit:

Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě.
Nedávej nás v potupu pro své jméno; (...) rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi!


Nevím jak vás, ale mně při sledování zpráv občas chytá lehká deprese. Ale abych nekončila tak pesimisticky, obrátím se opět na Pannu Marii, která promlouvá ke světu v Medžugorje. V poslední době se zdá, že situaci ve světě hodnotí dost podobně:

- Nyní jako nikdy dříve chce Satan udusit svým nakažlivým větrem nenávisti a nepokoje člověka a jeho duši. V mnohých srdcích není radosti, protože není Boha ani modlitby. Nenávist a válka rostou ze dne na den...

- Zapamatujte si, že vám říkám, že láska zvítězí. Vím, že mnozí z vás ztrácejí naději, protože kolem sebe vidí utrpení, bolest, žárlivost a závist...

- Drahé děti, buďte si vědomy, že je váš život krátký a pomíjivý...

- Moje drahé děti, copak nerozeznáváte znamení doby? Copak nevidíte, že vše kolem vás, vše, co se děje, se děje proto, že není láska? Pochopte, že spása je v pravých hodnotách...

- Moje poslání je, abych vám pomohla k vítězství dobra, i když se vám to teď zdá být nemožné...

Ale co Matka Boží opakuje znova a znova:

- Skrze VÁS si přeji obnovit svět...
- Mnoho z toho, co se stane, závisí na VAŠÍ modlitbě. 
A vy se málo modlíte...
- Pochopte důležitost mého příchodu a vážnost situace...
- Využijte tento čas, protože toto je čas milosti...

"Toto je má doba..."

Co tedy dělat?

- Pracujte na svém obrácení...
- Čtěte a meditujte Písmo svaté...
- Buďte světlem a láskou tam, kde vládne temnota a hřích...
- Modlete se růženec...
- Jste mnohem krásnější, když se modlíte...
- Mše svatá má být vaším životem...
- Zasvěťte se mému Synu a mému neposkvrněnému srdci...
- Zvu vás na cestu svatosti...
- V modlitbě naleznete radost a pokoj...
- Pouze modlitba a půst mohou zastavit válku...
- Přinášejte malé oběti...
- Přeji si, abyste se stali apoštoly lásky...
- Vybízím vás, ať se s vážností začnete modlit a postit...
- Kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a kdo se postí, nebojí se zla...

5 comments :

 1. Díky! Za naději... :-). Mimochodem, taky si ráda podtrhávám v Bibli, ale v breviáři mě to dosud nenapadlo, popřemýšlím :).

  ReplyDelete
 2. I když nenavštěvuji kostely, ten text mi mluví z duše. Tak to cítím i já. Doufám, že to bude číst hodně lidí, ale hlavně se z toho poučí!!!
  Přeji brzké uzdravení:-D!

  ReplyDelete
 3. Ó, áno. Vďaka za nádej. :)
  Tento text mi dnes prišiel veľmi vhod. (zdieľam všade kde môžem ;) )

  ReplyDelete
 4. Věřím, že jsme jako kamínky hozené do jezera. V porovnání k jezeru je oblázek velmi malý a přesto dokáže pohnout celou hladinou. Tvoříme kruhy a ovlivňujeme tak své okolí. Jednou jsem slyšela názor, že Panna Maria si tvoří tuto neviditelnou armádu z obyčejných lidí, kteří působí na své okolí, tam kde žijí a pracují. Věřím, že nejsme bezmocní a že těch, kterým se současný vývoj světa nelíbí, není zanedbatelné množství...

  ReplyDelete
 5. Soňo děkuji Vám za Váš blog i čas, který mu (a tím i nám) věnujete.
  Kéž by bylo hodně kamínků....

  ReplyDelete

Děkuji za milý komentář!