17.2.14

Příprava na projekt

V rámci přípravy na svátost biřmování, pořádá naše farnost tzv. "Spirinight". Večerní až noční akce, kdy děti obíhají stanoviště a zapojují se do připravených workshopů. U mně si můžou vyzkoušet různé akvarelové techniky a vyrobit si svůj osobní verš z Bible. Verš si vylosují, zbytek je na jejich kreativitě. Dětem je tak 12 až 13 let a skupinky budou po deseti. Celkem přes 200 dětí.
Tady jsou některé moje prototypy...


Člověk nemusí být velký umělec na to, aby s vodovkami vytvořil kus umění. Budeme rozfoukávat barvu, malovat přes voskovky, tečkovat tyčinkami a razítkovat a rozpíjet, stříkat kartáčkem na zuby a sypat solí...
Kaligraficky zdatnější děti můžou svůj verš napsat. Pokud se na to necítí, stačí ho jen nalepit. Nakonec budeme laminovat, aby to mělo nějakou výdrž...