8.10.14

Pohled přes rameno...

Všechno se to točí  kolem 500tého výročí narození sv. Terezie z Avily. Byla to tak obdivuhodná osobnost! Těžko to vtěsnat do jedné knihy, ale pokouším se. V hlavě se mi na koních prohánějí stateční hidalgové a znějí kastaněty a nepřestávám žasnout nad způsoby, jakými si Bůh povolává své "lidi". 
Věděli jste, že velká reformátorka Karmelu odešla do kláštera, protože se nechtěla vdát? Tehdejší postavení ženy v manželství shledávala její hrdá povaha jako příliš podřadné a jinou cestu, jak se tomuto celoživotnímu otroctví vyhnout, nenašla. Nikdo z jejího okolí by však neočekával, že právě z ní se stane řeholnice. Jak sama Terezie později napíše, úzkostlivě pečovala o své ruce a vlasy, milovala krásné šaty, šperky a rozmanité vůně... 
Bůh si nakonec našel cestu k jejímu srdci a její povahu dokázal v praxi dokonale využít. O jejím půvabu a schopnosti uchvátit všechny kolem sebe, vypravuje mnoho jejích současníků. 
Tak zatím jen pár ukázek. Něco je již hotové, něco se teprve "líhne" ve skicáři...


Terezie z Avily

3 comments :

Děkuji za milý komentář!