22.12.13

2 dny do Vánoc...

8. den - "Slovo Matky"

Dnes bych chtěla dát k zamyšlení několik citací z poselství Panny Marie, které dávala v Medžugorje v průběhu let vždy před Vánoci... 


Drahé děti! Běháte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnání. Vy se nemodlíte! Dnes vás vyzývám, abyste se zastavily před jesličkami a meditovaly o Ježíšovi, kterého vám i dnes dávám, aby vám požehnal a pomohl, abyste pochopily, že bez Něho nemáte budoucnost. Proto, děti, odevzdejte svůj život do Ježíšových rukou, aby vás On vedl a chránil od veškerého zla. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.  (25.12.2008)

Dnes si přeji vás vyzvat k lásce k bližnímu. Budete-li chtít milovat bližního, pocítíte více Ježíše, zvláště o vánocích. (19.12.1985)

I dnes vám nesu v náručí mého Syna Ježíše, aby vám On dal svůj mír. Modlete se, dítka, a vydávejte svědectví, aby v každém srdci převládal ne lidský, ale Boží mír, který nemůže nikdo zničit. (25.12.2011)


V tomto radostném čase očekávání mého Syna, si přeji, aby pro vás všechny dny ve vašem pozemském životě byly radostným očekáváním mého Syna. Volám vás ke svatosti. Volám vás, abyste byly mými apoštoly svatosti, aby skrze vás radostná zvěst ozářila všechny ty se kterými se setkáte. Postěte se a modlete a já budu s vámi. (2.12.2006)

Nezapomeňte, že jste poutníci na této zemi a že vám věci mohou dát malé radosti, ale skrze mého Syna je vám darován věčný život. (25.12.2007)

Nejdříve dejte svoji lásku a příklad svým rodinám. Vy říkáte, že jsou vánoce svátkem rodin. Podle toho, drahé děti, dejte Boha ve svých rodinách na prvé místo, aby vám On dal mír a aby vás ochránil. Nejen od války, ale ať vás i v míru chrání od každého satanského pokušení. Když je Bůh s vámi, máte vše. (25.12.1991)

Zdroj

3 dny do Vánoc...

7. den - "Uprchlíci u jesliček"

Dnes bych vám chtěla dát k zamyšlení dopis syrského arcibiskupa. Abychom nezapomínali, že v době, kdy mi řešíme dárky a cukroví, se někdo jiný nachází v neřešitelných existenčních problémech. Děkuji všem, kteří si to přečtou až do konce, a kteří letos u jesliček budou v modlitbě myslet i na naše trpící bratry a sestry...

Zdroj
Sýrie se o těchto Vánocích nejvíc podobá betlému: otevřený chlév bez dveří, chladný, nuzný, tak chudý...
Dítě Ježíš nemá v Sýrii nouzi o společníky... Tisíce dětí, které ztratily domovy, žijí ve stanech chudých stejně jako jesle v Betlémě...
Ježíš už není ve své bídě sám. Syrské děti, opuštěné a poznamenané násilnými výstupy, si dokonce přejí být na místě Ježíše, který měl své rodiče, jež mu byli po boku a něžně ho milovali...
Tento pocit hořkosti je dobře patrný v očích syrských dětí, v jejich slzách a jejich mlčení...
Některé z nich závidí božskému Dítěti, protože ono našlo chlév, kde se mohlo narodit, a přístřeší, zatímco některé z těchto nešťastných syrských dětí se narodily pod bombami nebo na cestě, když jejich rodiče byli na útěku. 

Zdroj
Marie už ve svých obtížích není sama; ubohé, méně šťastné matky, které žijí v krajní chudobě a samy, bez manželů, na sebe berou odpovědnost za rodinu... Matkám deptaným neřešitelnými problémy a beznadějí přináší nejistá dočasnost betlémských jeslí útěchu. 
Josefova uklidňující přítomnost ve svaté rodině je pro tyto tisíce rodin bez tatínka pramenem žárlivosti, nepřítomnost otce živí strach, úzkost a neklid. Naši nezaměstnaní závidí tesaři Josefovi, který chrání svou rodinu před nedostatkem. 

Zdroj
Přítomnost pastýřů a jejich stád u jesliček je velmi výmluvná pro mnohé syrské farmáře, kteří v této válce ztratili 70% svých hospodářských zvířat.  
Kočovný život, který se v této biblické zemi datuje už od Abraháma a ještě mnohem dřív, se znenadání vytratil i se svými starobylými zvyky pohostinnosti a svou tradiční kulturou. 
Psi betlémských pastýřů mají soucit s údělem domácích zvířat, která se v Sýrii pustošené smrtonosným násilím potulují mezi ruinami a živí se mrtvolami. 

Zdroj
Pekelný ryk války přehlušuje andělské Gloria... Tato vánoční symfonie pokoje ustupuje před nenávistí rozdělení a ukrutnou ohavností... 
Kéž tři králové přinesou k jesličkám v Sýrii ty nejvzácnější vánoční dary : Pokoj, Odpuštění a Smíření, aby VÁNOČNÍ HVĚZDA znovu zazářila do našich ponurých nocí. PANE, VYSLYŠ NÁS.

Zdroj
Vánoce 2013 +Samir NASSAR
Maronitský arcibiskup z Damašku