15.12.13

9 dní do Vánoc...

Novéna je křesťanská devítidenní pobožnost ("novem" lat. devět), při které se člověk modlitbou a meditací připravuje na nějakou událost či svátek. První novénu se modlili Ježíšovi přátele s jeho matkou Marií po Ježíšově nanebevstoupení a připravovali se tak na obdržení darů Ducha svatého. 
V pondělí 16. prosince začíná letošní novéna před Ježíšovými narozeninami. Myslím, že by to byl hezký narozeninový dárek, kdybychom každý den této novény, darovali Ježíši trochu svého času.
Nabízím vám myšlenky, informace a citáty, které by nás společně v tomto období mohly provázet.
Každý den se zaměřím na jiný aspekt vánočního příběhu...


1. den - "Hostinec"
V druhé kapitole Lukášova evangelia čteme větu:  "Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo."
Nejsem žádný vědec a určitě to není lehký úkol, překládat Bibli, ale slovo "hostinec" je bohužel v tomto kontextu dost nepravděpodobné. Jednak v Betlémě zřejmě žádný hostinec nebyl, ty se vyskytovaly jenom kolem frekventovaných římských silnic a také se řeckým výrazem "katalyma" neoznačoval hostinec nýbrž tzv. horní místnost. Lukáš tento výraz používá několikrát. V katalymě se odehrává poslední večeře, v katymě očekávají apoštolové seslání Ducha svatého. 
Typický židovský dům v prvním století po Kristu vypadal asi takto:

Zdroj
Horní místnost sloužila k jídlu, ke spánku, k pobytu pouze lidem. V dolní místnosti se uchovávala zvířata, která měla nějakou ekonomicky významnější hodnotu a měla přes noc zůstat pod střechou. 

Z textů z prvního století po Kr. víme, že Josef měl v Betlémě rodinu a vlastnil tam pozemky. To byl samozřejmě důvod, proč do Betléma cestoval. Majitel musel přiznat majetek v tom místě, kde ho měl. Ne v místě bydliště. Můžeme si představit, že Josef právem očekával pohostinnost ze strany rodiny. A v té době to byly opravdu velké rodiny. Navíc pohostinnost měla v biblické době zvláštní význam. Host byl považován téměř za svatého, pohostinnost přinášela na všechny v domě požehnání a poukazovala na budoucí hodování s Bohem v nebeském království. 
Těžko dnes říct, proč pro Josefa a Marii v oné horní místnosti nebylo místo, ale fakt, že vysoce těhotná žena nakonec musela spát s dobytkem, neukazuje na příliš vlídné přijetí. 

Zdroj
Letos byla Vicka (jedna z Medžugorských vizionářek, které se denně zjevuje P.Maria) v Betlémě. Betlém je jedno z mála center křesťanství v Izraeli a platí tam stále zákon, že starosta Betléma je volen vždy z křesťanské komunity. Když měla mít Vicka v Betlémě zjevení - setkání s Pannou Marií, byla obklopena tisíci křesťanů. Vystoupila starostka města a symbolicky předala Matce Boží klíče od města. Její proslov vzbudil velké emoce, když před davem vyznávala - "Maria, když jsi zde byla poprvé, obyvatelé tohoto města tě nepřijali. Nenašla jsi místo v našich rodinách, ale dnes ti chce všechen lid z Betléma, Nazareta a celé Palestiny otevřít své dveře. Přijď prosím a už nás nikdy neopusť!"

betlém, vicka

Zkusme se nad tím vším zamyslet trochu jinak. Představme si, že onou "katalymou" je náš domov, nebo ještě lépe - "katalymou" jsme my sami, naše srdce. Jak bychom chtěli připravit příbytek, do kterého přivítáme Ježíše? Pokud máte chvilku, napište si na lísteček (a nalepte na lednici), na co chcete těch devět dní zvláště dbát - měla by být vaše "katalyma" víc láskyplná, tichá, radostná, trpělivá, nebo víc uklizená, zorganizovaná, disciplinovaná...? Mělo by v ní být více prostoru pro modlitbu, pro četbu, pro hraní, pro sdílení, pro péči o druhé...? A nezkoušejte moc křečovitě najít tu svou odpověď sami. Ptejte se Ducha svatého, on vám správnou odpověď vloží do srdce...


2 comments :

 1. Děkuju, Sonjo. Za Váš blog, za články, které do něj zapojujete. Moc takových neznám. Těším se na zítřejší "zastavení se" v předvánočním shonu. Hezký den přeju.
  J.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Děkuji! To jsem ráda, že si najdete čas na předvánoční zastavení!

   Delete

Děkuji za milý komentář!