17.12.13

7 dní do Vánoc...

3. den - "Svatý Josef"

Walking With God - Morgan Westling 
Sv. Josef je tak trochu má srdeční záležitost. Považuji ho za ochránce a přímluvce naší rodiny, našeho manželství a hlavně naší práce. Každý den v modlitbě doporučuji do jeho ochrany naše děti. Sv. Josef je také patronem a otcem Karmelu, který je mých duchovním domovem. A jeho pomoc nezná mezí.  Když jsem byla svobodná, modlila jsem se k sv. Josefovi za svého budoucího manžela. Tři měsíce nato jsem svého muže poznala... Měla bych mnoho historek k vyprávění!

Sv. Terezie z Avily si Josefa vybrala za patrona a celý svůj život ho doporučovala jako mocného a spolehlivého přímluvce v jakékoli záležitosti. Sv. Josef se jí několikrát zjevil a pomáhal jí, často v životu nebezpečných situacích. Sv. Terezie také mluví o Josefově kráse a v tom jsem s ní zajedno. Nikdy jsem neměla ráda představu plešatého staříka nad jesličkami. Není důvod domnívat se, že Josef nebyl v době sňatku mladým mužem. To, že zemřel před Ježíšovým ukřižováním je pravděpodobné. Jinak by nebylo potřeba svěřit Marii do péče učedníka Jana. Ale důvodu k dřívějšímu Josefovu úmrtí mohlo být v té době mnoho.

Zdroj
Co nám ještě evangelisté o Josefovi říkají? Především, že to byl muž spravedlivý. Tento termín - tedy spravedlivý člověk - se v Bibli vyskytuje často a znamená, že se jedná o člověka žijícího podle Božích přikázání. Člověka, který upřednostňuje boží zájmy před svými. Zkrátka člověka svatého. 


Také se můžeme dočíst o jeho zaměstnání. Josef nebyl pastevec jako jeho předek král David. Nebyl ani učitel, jako později jeho "syn" Ježíš. Byl tzv. tekton (řecky) - umělecký řemeslník, který opracovával tvrdý materiál. To mohlo být dřevo, kámen, ale i kov nebo slonovina. Musím přiznat, že představa Josefa - umělce je mi velmi milá :-)
V době Josefova života se pouhých šest kilometrů od Nazareta rozléhalo město Sepphoris. Herodes Antipa (syn Heroda Velikého) si Sepphoris zvolil za hlavní město a začal ho přestavovat v moderní helénskou metropoli. 30 let se město rozšiřovalo. Dláždily se ulice, stavěly amfiteátry a lázně. Město bylo největší a nejvlivnější v celém regionu. Je téměř jisté, že se zde Josef (a možná i Ježíš) zapojil do různých stavebních prací. Na obrázku můžete vidět v Sepphoris dochované mozaiky, římskou silnici a divadlo se sedadly pro čtyři tisíce diváků.

Zdroj
Na závěr bych se ráda podělila o modlitbu k sv. Josefovi za děti, kterou se tak ráda modlím. Vyšla v modlitební knize v Karmelitánském nakladatelství.

modlitba k svatému Josefovi

Svatý Josefe, 
Bůh svěřil svého jednorozeného Syna do tvé ochrany ve světě plném mnohých nebezpečí. 
Přicházíme k tobě a prosíme tě, abys vzal pod svou zvláštní ochranu děti, 
které nám Bůh svěřil. Křtem svatým se staly Božími dětmi a členy církve. 
Zasvěcujeme je dnes tobě, svatý Josefe, přijmi je pod svou ochranu. 
Opatruj je, veď jejich kroky životem, pros za ně, aby jejich srdce byla podle srdcí Ježíše a Marie. 
Svatý Josefe, ty jsi cítil bolest, když se Ježíš ztratil, 
ochraňuj naše děti v tomto životě i na věčnosti. 
Ať prospívají - jako Ježíš - věkem, moudrostí a milostí. 
Ochraňuj je před nebezpečím a učiň, aby odolávaly všemu pokušení. 
Vypros nám milost, abychom se s nimi jednou sešli, už navěky v nebeském království. 
Amen

A ještě jeden netradiční pohled na svatou rodinu...

Zdroj

1 comment :

  1. Ahoj, moc dekuji za pojednani [vcetne ilustraci] o Josefovi, zvlaste pak dik za prepis modlitby. Je nadherna. Je v ni vsechno co vzdy potrebuji rict a mnohdy nenachazim ta spravna slova. Preji pozehnane svatky! Terka

    ReplyDelete

Děkuji za milý komentář!