22.12.13

2 dny do Vánoc...

8. den - "Slovo Matky"

Dnes bych chtěla dát k zamyšlení několik citací z poselství Panny Marie, které dávala v Medžugorje v průběhu let vždy před Vánoci... 


Drahé děti! Běháte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnání. Vy se nemodlíte! Dnes vás vyzývám, abyste se zastavily před jesličkami a meditovaly o Ježíšovi, kterého vám i dnes dávám, aby vám požehnal a pomohl, abyste pochopily, že bez Něho nemáte budoucnost. Proto, děti, odevzdejte svůj život do Ježíšových rukou, aby vás On vedl a chránil od veškerého zla. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.  (25.12.2008)

Dnes si přeji vás vyzvat k lásce k bližnímu. Budete-li chtít milovat bližního, pocítíte více Ježíše, zvláště o vánocích. (19.12.1985)

I dnes vám nesu v náručí mého Syna Ježíše, aby vám On dal svůj mír. Modlete se, dítka, a vydávejte svědectví, aby v každém srdci převládal ne lidský, ale Boží mír, který nemůže nikdo zničit. (25.12.2011)


V tomto radostném čase očekávání mého Syna, si přeji, aby pro vás všechny dny ve vašem pozemském životě byly radostným očekáváním mého Syna. Volám vás ke svatosti. Volám vás, abyste byly mými apoštoly svatosti, aby skrze vás radostná zvěst ozářila všechny ty se kterými se setkáte. Postěte se a modlete a já budu s vámi. (2.12.2006)

Nezapomeňte, že jste poutníci na této zemi a že vám věci mohou dát malé radosti, ale skrze mého Syna je vám darován věčný život. (25.12.2007)

Nejdříve dejte svoji lásku a příklad svým rodinám. Vy říkáte, že jsou vánoce svátkem rodin. Podle toho, drahé děti, dejte Boha ve svých rodinách na prvé místo, aby vám On dal mír a aby vás ochránil. Nejen od války, ale ať vás i v míru chrání od každého satanského pokušení. Když je Bůh s vámi, máte vše. (25.12.1991)

Zdroj

No comments :

Post a Comment

Děkuji za milý komentář!