23.12.13

1 den do Vánoc...

9. den

O půlnoci z 24. na 25. prosince se u nás rozezvučí všechny kostelní zvony. Je to okamžik při kterém mrazí. Okamžik, při kterém si s vděčností připomínáme, že na svět přišla spása...
Ze všech stran teď přichází přání pokojných a šťastných Vánoc. Myslím, že je dobré znamení, že si lidé přejí hlavně to, a ne třeba ten nejdražší dárek pod stromeček. A protože i já potřebuji prožít Vánoce pokojně, nebudu dnes psát žádné zamyšlení. Jednoduše nestíhám a mám zato, že se ani vše stihnout nemusí. Nicméně vám slibuji, že hned v lednu napíšu malý příspěvek o Třech králích, jejichž svátek první týden v novém roce slavíme. Dozvíte se, jestli byl Herodes opravdu zlý jak herodes a co vlastně byla ta záhadná hvězda, kterou mudrci z Východu sledovali. 
Zatím vám všem přeji pokoj nověnarozeného Ježíše a vše dobré v následujícím roce!
P.S. V záložce "Biblické omalovánky" je možno si stáhnout obrázky ze serveru uloz.to. 


22.12.13

2 dny do Vánoc...

8. den - "Slovo Matky"

Dnes bych chtěla dát k zamyšlení několik citací z poselství Panny Marie, které dávala v Medžugorje v průběhu let vždy před Vánoci... 


Drahé děti! Běháte, pracujete, hromadíte, ale bez požehnání. Vy se nemodlíte! Dnes vás vyzývám, abyste se zastavily před jesličkami a meditovaly o Ježíšovi, kterého vám i dnes dávám, aby vám požehnal a pomohl, abyste pochopily, že bez Něho nemáte budoucnost. Proto, děti, odevzdejte svůj život do Ježíšových rukou, aby vás On vedl a chránil od veškerého zla. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.  (25.12.2008)

Dnes si přeji vás vyzvat k lásce k bližnímu. Budete-li chtít milovat bližního, pocítíte více Ježíše, zvláště o vánocích. (19.12.1985)

I dnes vám nesu v náručí mého Syna Ježíše, aby vám On dal svůj mír. Modlete se, dítka, a vydávejte svědectví, aby v každém srdci převládal ne lidský, ale Boží mír, který nemůže nikdo zničit. (25.12.2011)


V tomto radostném čase očekávání mého Syna, si přeji, aby pro vás všechny dny ve vašem pozemském životě byly radostným očekáváním mého Syna. Volám vás ke svatosti. Volám vás, abyste byly mými apoštoly svatosti, aby skrze vás radostná zvěst ozářila všechny ty se kterými se setkáte. Postěte se a modlete a já budu s vámi. (2.12.2006)

Nezapomeňte, že jste poutníci na této zemi a že vám věci mohou dát malé radosti, ale skrze mého Syna je vám darován věčný život. (25.12.2007)

Nejdříve dejte svoji lásku a příklad svým rodinám. Vy říkáte, že jsou vánoce svátkem rodin. Podle toho, drahé děti, dejte Boha ve svých rodinách na prvé místo, aby vám On dal mír a aby vás ochránil. Nejen od války, ale ať vás i v míru chrání od každého satanského pokušení. Když je Bůh s vámi, máte vše. (25.12.1991)

Zdroj

3 dny do Vánoc...

7. den - "Uprchlíci u jesliček"

Dnes bych vám chtěla dát k zamyšlení dopis syrského arcibiskupa. Abychom nezapomínali, že v době, kdy mi řešíme dárky a cukroví, se někdo jiný nachází v neřešitelných existenčních problémech. Děkuji všem, kteří si to přečtou až do konce, a kteří letos u jesliček budou v modlitbě myslet i na naše trpící bratry a sestry...

Zdroj
Sýrie se o těchto Vánocích nejvíc podobá betlému: otevřený chlév bez dveří, chladný, nuzný, tak chudý...
Dítě Ježíš nemá v Sýrii nouzi o společníky... Tisíce dětí, které ztratily domovy, žijí ve stanech chudých stejně jako jesle v Betlémě...
Ježíš už není ve své bídě sám. Syrské děti, opuštěné a poznamenané násilnými výstupy, si dokonce přejí být na místě Ježíše, který měl své rodiče, jež mu byli po boku a něžně ho milovali...
Tento pocit hořkosti je dobře patrný v očích syrských dětí, v jejich slzách a jejich mlčení...
Některé z nich závidí božskému Dítěti, protože ono našlo chlév, kde se mohlo narodit, a přístřeší, zatímco některé z těchto nešťastných syrských dětí se narodily pod bombami nebo na cestě, když jejich rodiče byli na útěku. 

Zdroj
Marie už ve svých obtížích není sama; ubohé, méně šťastné matky, které žijí v krajní chudobě a samy, bez manželů, na sebe berou odpovědnost za rodinu... Matkám deptaným neřešitelnými problémy a beznadějí přináší nejistá dočasnost betlémských jeslí útěchu. 
Josefova uklidňující přítomnost ve svaté rodině je pro tyto tisíce rodin bez tatínka pramenem žárlivosti, nepřítomnost otce živí strach, úzkost a neklid. Naši nezaměstnaní závidí tesaři Josefovi, který chrání svou rodinu před nedostatkem. 

Zdroj
Přítomnost pastýřů a jejich stád u jesliček je velmi výmluvná pro mnohé syrské farmáře, kteří v této válce ztratili 70% svých hospodářských zvířat.  
Kočovný život, který se v této biblické zemi datuje už od Abraháma a ještě mnohem dřív, se znenadání vytratil i se svými starobylými zvyky pohostinnosti a svou tradiční kulturou. 
Psi betlémských pastýřů mají soucit s údělem domácích zvířat, která se v Sýrii pustošené smrtonosným násilím potulují mezi ruinami a živí se mrtvolami. 

Zdroj
Pekelný ryk války přehlušuje andělské Gloria... Tato vánoční symfonie pokoje ustupuje před nenávistí rozdělení a ukrutnou ohavností... 
Kéž tři králové přinesou k jesličkám v Sýrii ty nejvzácnější vánoční dary : Pokoj, Odpuštění a Smíření, aby VÁNOČNÍ HVĚZDA znovu zazářila do našich ponurých nocí. PANE, VYSLYŠ NÁS.

Zdroj
Vánoce 2013 +Samir NASSAR
Maronitský arcibiskup z Damašku  

20.12.13

4 dny do Vánoc...

6. den - "Karmel"

karmel

Dnešní mé téma s Vánoci zdánlivě nesouvisí. Pro mně je však týden před Vánoci vždy týdnem výročí, kdy jsem vstoupila v roce 2004 do karmelitánského třetího řádu a v roce 2009 jsem tam složila své doživotní sliby. Proč "třetí" řád? Protože všechny staré řády se dělily na první řád - muži, druhý řád - ženy, třetí řád - ženatí, vdaní a lidé ve světě. Tam patřím i já. 

třetí řád

A proč Karmel? 
V naší řeholi je napsáno, že karmelitáni dnem i nocí stojí před Bohem a rozjímají o Jeho zákoně. Důraz na modlitbu, zvláště na rozjímavou - kontemplativní modlitbu, mně vždy oslovoval. Jako maminka dvou dětí stojím uprostřed hlučného světa, ale jako karmelitánka nechci zapomínat na to, že mé srdce musí stále stát před Pánem. 


Čtu teď tuhle fantazi-knížku "Píseň ledu a ohně" a tam je tzv. Noční hlídka. Obrovská ledová zeď dělí dobrý svět od zlého. Hlídka na zdi ochraňuje lid v království před divokými kmeny, obry, bílými chodci, nestvůrami všeho druhu, které žijí za zdí. Muži noční hlídky přísahají věrnost na celý život.
Na druhou stranu nevěří bohatí a vlivní lidé v království ve zlý svět za zdí. Považují příběhy o obrech a bílých chodcích, co požírají děti, za pohádky, kterým věří jen hloupá chudina. Noční hlídku pak mají za nástroj, jak se zbavit nepohodlných a nechtěných mužů. Mocní a bohatí jsou zaměstnáni svým vlastním bojem o trůn, takže nejsou schopni vnímat, že se za zdí shromažďuje armáda kreatur, která je připravena zničit celé království. Mezi armádou hrůzy a zbytkem světa stojí jen Noční hlídka. 


Proč to vyprávím? Protože Karmel je moje Noční hlídka. Když se zamýšlím nad vývojem našeho světa, nebo i církve, propadám často pocitu frustrace. Tolik věcí jde špatným směrem! Jsme jako to království, které se zabývá nepodstatnými věcmi a nevidí, že zkáza stojí přede dveřmi. Mou cestou z této frustrace je mé povolání na Karmelu, kdy stojím před Bohem zástupně za celé lidstvo a držím svou hlídku. A má hlídka nikdy nekončí... Věřím, že je to opravdové povolání, které je velmi specifické a ne všichni mají jít po stejné cestě. A to je v pořádku. Je mnoho druhů povolání, mnoho cest a všechny jsou potřeba. 
Povolání je víc než jen členství v nějaké skupině. Povolání je zapsáno do srdce člověka Bohem a je tam zapsáno na věky...

Marc Simonetti

A takto vypadá laická karmelitka :-) Máme velké škapulíře, stejné jako sestry. Ty nám je také ušily. Při obláčce dostáváme medailku, při věčných slibech pak profesní kříž. Tohle je fotka z minulého roku.


Reorganizace hraček aneb méně je někdy více...

V posledních týdnech vpadal Raphaelův hrací prostor od rána do večera asi takto:


Na fotce vidíte krabici, ve které byly původně všechny ty hračky, které leží kolem. Poté následovala celý den hra, která vypadala asi takto:


Asi tušíte, že jsem jako správný pedagog pochopila, že dítě nepotřebuje hračky, ale krabici. A tak jsem mu pořídila ještě jednu z pevného kartónu, protože upřimně, plastová krabice nic nevydrží. To ta papírová sice taky ne, ale když se roztrhá, vyhodí se a nahradí jinou. Navíc se na rozlámané plastové krabici můžou děti nehezky pořezat.


Nina krabici pokreslila, já jsem mu plastickou gumou přilepila kolečka (talířky IKEA) a už mohl klouzat z kopečku dolů...


Tady Nina ještě navrhla komfortnější variantu...


Ostatní hračky jsem sbalila do velké tašky a dala zatím do sklepa. On jejich čas zase přijde. Zůstalo jenom několik autíček, které jsou opravdu denně v nasazení. Po všech úpravách vypadá hrací prostor takto (Aha, koukám, že mi ukradl váleček na těsto. Asi řadící páka, ne?):


19.12.13

5 dní do Vánoc...

5. den - "Maria"

Židovská dívka Miriam svým souhlasem se Slovem, které se v ní stalo tělem, změnila dějiny. Těžko o ní něco napsat do pár řádků. Tak snad jen několik myšlenek...

panna maria
Kissing the Face of God by Morgan Weistling
Sv. Faustýna ve svém deníčku píše, že srdce Panny Marie v okamžiku vtělení hořelo ohněm Božské lásky. Faustýna měla také vnitřní vidění událostí v betlémské jeskyni. Píše o tom: "Když jsem přišla na půlnoční, současně se začátkem mše svaté jsem se celá ponořila do hluboké usebranosti, v níž jsem viděla betlémskou stáj naplněnou velikým jasem. Nejsvětější Panna vinula Ježíše do plenek, ponořena do veliké lásky, avšak sv. Josef ještě spal, teprve když Matka Boží uložila Ježíše do jesliček, tehdy Boží jas probudil Josefa, který se také modlil."

sv. faustýna
Sv. Faustýna Kowalská
Maria, která aktivně přijala Boží plán, a která celý život provázela svého Syna a poté stála u zrodu církve, je dokonalým božím dílem. Je dokonalým člověkem - takovým, jakým chtěl Bůh každého z nás od počátku světa. Marii neuctíváme proto, že Ona je dokonalá, ale proto, že Bůh ji učinil dokonalou. Když obdivujeme šperk, také víme, že je dílem talentovaného umělce. Maria je pro nás zároveň příslibem. I my můžeme jednou v Bohu dosáhnout její dokonalosti. 

matka boží

Marii zároveň křesťané vzývají jako tu nejmocnější přímluvkyni u Boha. Vždyť je nepředstavitelné, že by i v nebi neměla blízko k srdci svého Syna. V Medžugorii nás často vyzývá, abychom se modlili na její úmysly. A mnoho lidí, kteří přijali tuto výzvu, potvrzují, že když se začali modlit na úmysly Panny Marie, Ona se postarala o ty jejich. Člověk vždy může počítat s její velkorysostí.

Medžugorje

Exorcisté považují Pannu Marii za nejlepší pomocnici při osvobozování posedlosti nebo svázanosti. Řekla bych, že se jí satan bojí jako čert kříže :-) Maria je ta, která satana porazila svou pokorou. Zní to jako paradox, ale je to tak. Její "malost" ji vystřelila na první místo v řebříčku lidstva. Nad vším zlem, které si umíme představit, a které nám často nahání hrůzu a přivádí nás k zoufalství, Ona již zvítězila. Následovat Její radu, znamená následovat vítěze...

To nejlepší a nejvzácnější, co nám Maria mohla dát, je její růženec. Známý exorcista, otec Amorth vypráví, že mu satan během jednoho exorcismu řekl: "Každý "zdrávas" je pro mně jako rána do hlavy. Kdyby křesťané věděli, jak mocný je růženec, byl by to můj konec." Panna Maria v Medžugorii řekla, že modlitbou růžence můžeme zastavit přírodní katastrofy nebo války. Není mocnější zbraně a přitom je tak jednoduchá, že se jí naučí opravdu každý. 

růženec
"Život je prostě lepší, když se modlíš růženec."
Na závěr odkaz na trochu netradiční litanie k Panně Marii za osvobození na stránce otce karmelitána
Vojtěcha Kodeta - zde. (Zdroj všech obrázků je Pinterest.)
Dnes jsem ukazovala maminkám, co všechno se dá vyrobit pro a s dětmi. 
A taky se při tom jeden vždy dobře nají. Ale proto tam samozřejmě nechodím :-)


18.12.13

6 dní do Vánoc...

4. den - "census" nebo-li sčítání

Římský census se konal nepravidelně. Vlastně pokaždé, když císař uznal za vhodné zvýšit své příjmy. Census mohl být celoříšský - zahrnující všechny podrobené státy, nebo jenom lokální. V tom případě často sloužil jako nástroj moci. Kdo měl třeba roupy a chystal vzpouru, tomu císař za odměnu nařídil sčítání lidu. 

Census sloužil dvěma věcem. 1) Zjistit skutečný počet obyvatel, zaregistrovat uzavřená manželství a majetek obyvatelstva. 2) Odhadnout hodnotu zjištěného majetku a na základě toho vybrat daň. Tyto dva kroky se neuskutečnily hned najednou. Často mezi nimi byl delší časový úsek.


Protože Řimané byli báječní byrokrati a vše si rádi zapisovaly, víme, že císař Augustus provedl během své vlády tři krát velký celonárodní census. V roce 28 a 8 před Kr. a v roce 14 po Kr. Lukáš v evangeliu doslova píše, že se sčítání událo po "celém světě" - latinsky "orbis terrarum", což byl tehdy oficielní název Římské říše. Augustus šel lidu příkladem. Dochovala se nám zmínka o tom, že císař dělal sám daňové přiznání jako každá jiná soukromá osoba.


Daňovou povinnost měl každý muž od 14 let, každá žena od 19 let a všichni pak až do 65 let svého života. Majitelé domu museli odevzdat seznam všech jeho obyvatel. Daň z pozemku se odváděla v místě, kde pozemek byl. Z dobových popisů si můžeme udělat obrázek o napjaté situaci: římští úředníci měřili pole hroudu za hroudou, počítali každý vinný keř a ovocný strom, každý kus dobytka. Všechna náměstí byla přecpána rodinami, dětmi i otroky. Zaznamenával se majetek, který neexistoval, nebral se ohled na věk nebo zdravotní stav. Nemocní a slabí byli přinášeni k zápisu. Věk se odhadoval - u dětí zvyšoval, u starých snižoval.

Zdroj
Není se co divit, že každé sčítání lidu mělo krvavé průvodní okolnosti. Můžeme se o tom dočíst například ve Skutcích apoštolů v páté kapitole. Palestina byla dobyta v roce 63 před Kr. Tehdy přešel veškerý pozemkový majetek do římského vlastnictví a byl obyvatelstvu pronajímán. Na druhou stranu to ale židé viděli trochu jinak. Země patřila Hospodinu a Izrael byl Bohem ustanovený dědic. On je přece přivedl do zaslíbené země. Římské vlastnické nároky tak vnímali jako rouhání a silně se proti němu bouřili. 

Palestina v době Ježíšově měla cca 30 tisíc čtverečných kilometrů - tedy velikost například dnešní Belgie. Měla podle odhadů 2 až 3 miliony obyvatel. Betlém je od Nazareta vzdálen asi tři až čtyři dny pěší chůze (cca 170 km).


Tvoříme s dětmi vyskakovací přáníčka...

...nebo-li pop-up karty. Myslím, že jsem o tom psala už loni, kdy jsem sama vyráběla vánoční přáníčka. Teď jsem to testovala na dětech ve škole a je to opravdu zábava. Ukážeme si jen tu základní variantu, ale i ta má mnoho možností. A samozřejmě to vůbec nemusí být vánoční přání, ale třeba k narozeninám...
Potřebujeme toto:


S dětmi jsem pracovala s velikostí A4, kterou pak přeložíme napůl a naše vánoční přání tak má velikost A5. Pokud máte starší a šikovnější děti, můžete použít poloviční formát. Papír tedy přeložíme napůl a uděláme takovéto zástřihy:


Velikost obrázku, který budeme do přáníčka vlepovat, změříme takto:


Pak nakreslíme a vystřihneme oblíbený motiv. Alternativa pro děti, které neumí nebo nechtějí kreslit - vystřihnout nějaký obrázek z časopisu a podlepit ho tvrdším papírem. Po vlepení obrázku na schůdek pak celé naše dílko vlepíme ještě do jednoho papíru, který může být barevný. Dále můžeme vybarvit pozadí, dopsat přání na první stránku, ...Kdo by chtěl vyrábět o trochu komplikovanější pop-up karty, doporučuji video-tutoriály jako tento:


Můžete se také podívat na mou nástěnku s pop-up inspirací na Pinterestu ZDE.
No a jak si s tím vším nakonec poradily děti?


Tady dokonce jeden Betlém:


17.12.13

7 dní do Vánoc...

3. den - "Svatý Josef"

Walking With God - Morgan Westling 
Sv. Josef je tak trochu má srdeční záležitost. Považuji ho za ochránce a přímluvce naší rodiny, našeho manželství a hlavně naší práce. Každý den v modlitbě doporučuji do jeho ochrany naše děti. Sv. Josef je také patronem a otcem Karmelu, který je mých duchovním domovem. A jeho pomoc nezná mezí.  Když jsem byla svobodná, modlila jsem se k sv. Josefovi za svého budoucího manžela. Tři měsíce nato jsem svého muže poznala... Měla bych mnoho historek k vyprávění!

Sv. Terezie z Avily si Josefa vybrala za patrona a celý svůj život ho doporučovala jako mocného a spolehlivého přímluvce v jakékoli záležitosti. Sv. Josef se jí několikrát zjevil a pomáhal jí, často v životu nebezpečných situacích. Sv. Terezie také mluví o Josefově kráse a v tom jsem s ní zajedno. Nikdy jsem neměla ráda představu plešatého staříka nad jesličkami. Není důvod domnívat se, že Josef nebyl v době sňatku mladým mužem. To, že zemřel před Ježíšovým ukřižováním je pravděpodobné. Jinak by nebylo potřeba svěřit Marii do péče učedníka Jana. Ale důvodu k dřívějšímu Josefovu úmrtí mohlo být v té době mnoho.

Zdroj
Co nám ještě evangelisté o Josefovi říkají? Především, že to byl muž spravedlivý. Tento termín - tedy spravedlivý člověk - se v Bibli vyskytuje často a znamená, že se jedná o člověka žijícího podle Božích přikázání. Člověka, který upřednostňuje boží zájmy před svými. Zkrátka člověka svatého. 


Také se můžeme dočíst o jeho zaměstnání. Josef nebyl pastevec jako jeho předek král David. Nebyl ani učitel, jako později jeho "syn" Ježíš. Byl tzv. tekton (řecky) - umělecký řemeslník, který opracovával tvrdý materiál. To mohlo být dřevo, kámen, ale i kov nebo slonovina. Musím přiznat, že představa Josefa - umělce je mi velmi milá :-)
V době Josefova života se pouhých šest kilometrů od Nazareta rozléhalo město Sepphoris. Herodes Antipa (syn Heroda Velikého) si Sepphoris zvolil za hlavní město a začal ho přestavovat v moderní helénskou metropoli. 30 let se město rozšiřovalo. Dláždily se ulice, stavěly amfiteátry a lázně. Město bylo největší a nejvlivnější v celém regionu. Je téměř jisté, že se zde Josef (a možná i Ježíš) zapojil do různých stavebních prací. Na obrázku můžete vidět v Sepphoris dochované mozaiky, římskou silnici a divadlo se sedadly pro čtyři tisíce diváků.

Zdroj
Na závěr bych se ráda podělila o modlitbu k sv. Josefovi za děti, kterou se tak ráda modlím. Vyšla v modlitební knize v Karmelitánském nakladatelství.

modlitba k svatému Josefovi

Svatý Josefe, 
Bůh svěřil svého jednorozeného Syna do tvé ochrany ve světě plném mnohých nebezpečí. 
Přicházíme k tobě a prosíme tě, abys vzal pod svou zvláštní ochranu děti, 
které nám Bůh svěřil. Křtem svatým se staly Božími dětmi a členy církve. 
Zasvěcujeme je dnes tobě, svatý Josefe, přijmi je pod svou ochranu. 
Opatruj je, veď jejich kroky životem, pros za ně, aby jejich srdce byla podle srdcí Ježíše a Marie. 
Svatý Josefe, ty jsi cítil bolest, když se Ježíš ztratil, 
ochraňuj naše děti v tomto životě i na věčnosti. 
Ať prospívají - jako Ježíš - věkem, moudrostí a milostí. 
Ochraňuj je před nebezpečím a učiň, aby odolávaly všemu pokušení. 
Vypros nám milost, abychom se s nimi jednou sešli, už navěky v nebeském království. 
Amen

A ještě jeden netradiční pohled na svatou rodinu...

Zdroj