10.10.12

O majetku z boží perspektivy (Reichtum aus Gottes Perspektive)

Následující neděli čteme zajímavý příběh z evangelia svatého Marka:

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ (...) Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. 

Je dobré vědět jedno. Ve starozákonní době a tak i v čase, kdy kázal Ježíš, Židé pokládali bohatství za boží přízeň a požehnání, za odměnu spravedlivému člověku. Nemoc, neúrodu a chudobu vnímali naopak jako boží trest. Jednoduchou logiku, kterou dnes stále nacházíme např. ve východních náboženstvích, staví Ježíš svým výrokem na hlavu - a učedníci žasnou (pokolikáté už?). 

Am folgenden Sonntag lesen wir eine interessante Geschichte:
Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer herzu, kniete, vor ihn und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe?(...) Du weißt ja die Gebote wohl: "Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemand täuschen; ehre Vater und Mutter." Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber ward unmutig über die Rede und ging traurig davon; denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen! Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede.
Es ist gut eines zu wissen. Zur Zeit Jesu, haben die Leute Reichtum für Segen Gottes gehalten und für den Lohn für das gerechte Leben. Krankheit, Missernte, Armut haben sie im Gegensatz als Gottes Straffe verstanden. Diese einfache Logik, die wir z.B. noch immer in den fernöstlichen Religionen finden können, stellt Jesus komplett auf den Kopf - und die Jünger wundern sich (wie vielte male schon?)Když k Ježíši přichází bohatý mladík se svou otázkou, jistě nepředpokládá, že by majetek mohl být problémem. Naopak, je to znamení, že opravdu poctivě slouží Bohu, odvádí desátky, plní zákon... 
Ježíšův požadavek vzdát se majetku neskrývá jen fyzické zchudnutí, ale i přičlenění se ke skupině obyvatel, o nichž si zbytek národa myslí, že je Bůh právem trestá, že si za to můžou sami...
To bylo opravdu těžké. 

Wenn der reiche junge Mann mit seine Frage zum Jesus kommt, erwartet er nicht, das sein Reichtum einen Problem darstellt. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen, das er dem Gott dient, dem Gesetz folgt. Die Anforderung Jesu bedeutet nicht nur leben in Armut sondern auch Mitgliedschaft in der soziale Gruppe, auf die der Rest der Bevölkerung herabsieht - sie waren doch selber Schuld, Gott hat sie gestraft...
Das war wirklich schwer.


Jak to s mladíkem dopadlo se nedozvídáme, evangelista se zaměřuje na šokované apoštoly. Ti byli první, kteří museli změnit smýšlení. Majetek není ani odměnou ani trestem. Majetek může někdy být až příliš těžkým batohem na cestě do nebe. Ježíš zaměřuje pohled učedníků na to podstatné - na Boží království

Was ist mit dem jungen Mann passiert, wissen wir nicht. Der Evangelist konzentriert sich auf die Jünger. Sie mussten umdenken. Reichtum war keine Belohnung aber auch keine Strafe. Reichtum könnte aber ein viel zu schwerer Rucksack auf unserem Weg in den Himmel werden. Jesus fokussiert den Blick auf das Wesentliche - auf das Reich Gottes.


Jeden významný člověk (jehož jméno mi teď vypadlo) jednou přirovnal náš život na zemi k porodním bolestem, které nás připravují na zrození se do skutečného života. 
Cokoli nám brání v tom, abychom se úspěšně narodili pro věčnost, měli bychom od sebe odkopnout dostatečně daleko...
P.S. Fotografie jsou z letošní slavnosti dožínek - díkůvzdání za úrodu.

Ein bedeutende Mensch (der Name ist mir jetzt entfallen) hat einmal unser Leben mit den Geburtswehen verglichen. Wir werden in das ewige Leben hineingeboren. Alles was unsere erfolgreiche Geburt verhindert, sollten wir möglichst weit von uns schieben...
P.S. Fotos von heurigen Erntedankfest. 

3 comments :

 1. Milá Sonjo, nádherný blog! Děkuji, že jsi našla můj blog a já jsem si díky tomu mohla najít ten Tvůj :)...Tvůj pohled na svět i Tvé ilustrace jsou mi hodně blízké. Ráda se sem budu vracet :). Martina

  ReplyDelete
 2. Ten veniec z obilných klasov je nádherný!
  Vďaka za myšlienky k evanjeliu. :)
  Leti.

  ReplyDelete
 3. Musím říct, že Váš blog mě naprosto okouzlil! Nejen Vaše nádherné ilustrace, ale i úžasná inspirace!! Přiznám se, že se snažím svůj čas na vlnách internetu minimalizovat. K Vám se ale vždycky moc ráda podívám!:-). Přeji pěkné a pokojné dny:-). Alena

  ReplyDelete

Děkuji za milý komentář!