29.10.12

Vánoční stromeček


Včera se mně jedna Američanka zeptala, jestli u nás lidé opravdu takhle sami nosí stromečky domů. Zajímavá otázka, že. Nejdřív mně úplně zarazila. Jasně, že nosí. Můj muž ho domů nosí každý rok. Nemáme auto, maximálně si může vzít sáňky, když je dost sněhu...  
Ale pak jsem si uvědomila, že když člověk žije v nějakém americkém městě a od malička si domů všechno vozí v autě, asi nic takového už nezná. Nebo třeba ten pouliční prodej. Před Vánoci je tady v Brucku minimálně pět pouličních prodejců vánočních stromečků. Většinou jsou to soukromníci - sedláci, kteří prodávají svoje stromky. Je to hodně studená práce. 
Stejně jako prodej kaprů v Čechách. To třeba tady v Rakousku vůbec neznají a já jim o tom ráda vyprávím (popřípadě ukážu nějaké to foto obří kádě). Kdo to nezná, ten kouká - a to jsou ti kapři fakt živí??? :-)
Patří to k vánoční době a je dobře, že ještě nemusíme všechno nakupovat v supermarketu. 
Těším se na vánoční trhy, které jsou pro Rakousko typické. Ne, že bych musela něco kupovat, ale ta vůně svařáku, když jdete městem, hmmm... už brzy :-)


28.10.12

Sýkorky (Die Meisen)

Obrázek velikosti A5 bude od 1.11. ke koupi v mém obchodě na DaWandě v rámci barevné akce - tomuto měsíci vládne petrolejová barva.
Das Bild wird ab 1.11. bei DaWanda im Rahmen der Farbaktion zum kaufen. Die Novemberfarbe ist Petrol.

27.10.12

Nové v obchodě (DaWanda)

Teď (po scanování) ty barvy vypadají mnohem lépe. "Zasněžené město" si můžete objednat tady:


Nebo se obrátit přímo na mně prostřednictvím e-mailu.

Jetzt (nach dem scannen) schauen die Farben viel besser aus. "Die verschneite Stadt" könnt ihr bei DaWanda kaufen, oder sich auf mich per e-mail wenden.
14.10.12

Zimní ilustrace (Winter Illustration)

Hotovo! Dnes jsem dokončila svou první letošní zimní ilustraci. Tentokrát s barevnými pastelkami. Taky jsem nezapomněla - zítra vylosuju výherce třech dárečků. Poslední šance se přihlásit!

Fertig! Heute habe ich meine erste heurige Winter Illustration fertig gezeichnet. Diesmal mit den Buntstiften. Morgen verlose ich die drei Gewinner von Giveaway. Letzte Chance sich anzumelden! 


11.10.12

Inspirace - LES (Inspiration - Wald)

Je to velký dar, žít uprostřed lesů. Mám to do lesa deset minut. Je pro mně studnice inspirací - barvy, vzory, detaily, struktura... 


Es ist ein großes Geschenk inmitten der Wälder zu leben. Ich habe es 10 Minuten in den Wald. Er ist für mich eine unendliche Inspiration - die Farben, Mustern, Details, Strukturen...
Les mi pomáhá nalézat inspiraci pro mou tvorbu. Kam chodíte pro svou inspiraci vy? Nebo co vás inspiruje ve vaší tvorbě, když odhlédnete od toho, že někde uvidíte krásnou deku a řeknete si - jé, tu taky ušiju. 
Teď myslím tu úplně a jenom vaši originální tvorbu, kdy vypnete facebook, blog, pinterest, popřípadě celý počítač a tvoříte jenom sami ze sebe... Kde se to bere? Co vám v tom pomáhá?
Jsem opravdu zvědavá :-)

Im Wald suche und finde ich die Inspiration für meine kreative Arbeit. Wo sucht ihr die Inspiration? Was inspiriert euch bei der Arbeit - abgesehen davon, dass ihr im Internet eine wunderschöne Decke sieht und denkt - wow, die will ich auch machen. Ich meine jetzt nur die Sachen, die aus inneren kommen, wenn ihr den Facebook, Blog, Pinterest, oder den ganzen PC abschaltet und wenn nur ihr allein auf dem Werk seid... Woher kommt das? Was hilft euch?
Ich bin neugierig :-)
A nakonec Bruck an der Mur - Štýrsko, tady teď žijeme:

Und zum Schluss, Bruck an der Mur - Steiermark, da leben wir:


10.10.12

O majetku z boží perspektivy (Reichtum aus Gottes Perspektive)

Následující neděli čteme zajímavý příběh z evangelia svatého Marka:

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ (...) Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. 

Je dobré vědět jedno. Ve starozákonní době a tak i v čase, kdy kázal Ježíš, Židé pokládali bohatství za boží přízeň a požehnání, za odměnu spravedlivému člověku. Nemoc, neúrodu a chudobu vnímali naopak jako boží trest. Jednoduchou logiku, kterou dnes stále nacházíme např. ve východních náboženstvích, staví Ježíš svým výrokem na hlavu - a učedníci žasnou (pokolikáté už?). 

Am folgenden Sonntag lesen wir eine interessante Geschichte:
Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer herzu, kniete, vor ihn und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, daß ich das ewige Leben ererbe?(...) Du weißt ja die Gebote wohl: "Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemand täuschen; ehre Vater und Mutter." Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber ward unmutig über die Rede und ging traurig davon; denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen! Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede.
Es ist gut eines zu wissen. Zur Zeit Jesu, haben die Leute Reichtum für Segen Gottes gehalten und für den Lohn für das gerechte Leben. Krankheit, Missernte, Armut haben sie im Gegensatz als Gottes Straffe verstanden. Diese einfache Logik, die wir z.B. noch immer in den fernöstlichen Religionen finden können, stellt Jesus komplett auf den Kopf - und die Jünger wundern sich (wie vielte male schon?)Když k Ježíši přichází bohatý mladík se svou otázkou, jistě nepředpokládá, že by majetek mohl být problémem. Naopak, je to znamení, že opravdu poctivě slouží Bohu, odvádí desátky, plní zákon... 
Ježíšův požadavek vzdát se majetku neskrývá jen fyzické zchudnutí, ale i přičlenění se ke skupině obyvatel, o nichž si zbytek národa myslí, že je Bůh právem trestá, že si za to můžou sami...
To bylo opravdu těžké. 

Wenn der reiche junge Mann mit seine Frage zum Jesus kommt, erwartet er nicht, das sein Reichtum einen Problem darstellt. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen, das er dem Gott dient, dem Gesetz folgt. Die Anforderung Jesu bedeutet nicht nur leben in Armut sondern auch Mitgliedschaft in der soziale Gruppe, auf die der Rest der Bevölkerung herabsieht - sie waren doch selber Schuld, Gott hat sie gestraft...
Das war wirklich schwer.


Jak to s mladíkem dopadlo se nedozvídáme, evangelista se zaměřuje na šokované apoštoly. Ti byli první, kteří museli změnit smýšlení. Majetek není ani odměnou ani trestem. Majetek může někdy být až příliš těžkým batohem na cestě do nebe. Ježíš zaměřuje pohled učedníků na to podstatné - na Boží království

Was ist mit dem jungen Mann passiert, wissen wir nicht. Der Evangelist konzentriert sich auf die Jünger. Sie mussten umdenken. Reichtum war keine Belohnung aber auch keine Strafe. Reichtum könnte aber ein viel zu schwerer Rucksack auf unserem Weg in den Himmel werden. Jesus fokussiert den Blick auf das Wesentliche - auf das Reich Gottes.


Jeden významný člověk (jehož jméno mi teď vypadlo) jednou přirovnal náš život na zemi k porodním bolestem, které nás připravují na zrození se do skutečného života. 
Cokoli nám brání v tom, abychom se úspěšně narodili pro věčnost, měli bychom od sebe odkopnout dostatečně daleko...
P.S. Fotografie jsou z letošní slavnosti dožínek - díkůvzdání za úrodu.

Ein bedeutende Mensch (der Name ist mir jetzt entfallen) hat einmal unser Leben mit den Geburtswehen verglichen. Wir werden in das ewige Leben hineingeboren. Alles was unsere erfolgreiche Geburt verhindert, sollten wir möglichst weit von uns schieben...
P.S. Fotos von heurigen Erntedankfest.