3.3.12

Historické pozadí Ježíšova odsouzení

Jak probíhal onen napínavý justiční proces s Ježíšem ?


Annáš – byl bývalý velekněz a tchán Kaifáše. Po zatčení přivádí v noci Ježíše nejdříve k němu.  Annáš představoval velmi vlivnou a bohatou společenskou osobu – přirovnala bych ho k vlivnému mafiánskému kmotrovi, který stojí v pozadí a tahá za nitky. 

Kaifáš (velekněz v úřadu) je ve své pozici jen díky němu a tato zavázanost ho vede k protizákonnímu kroku – posílá Ježíše s eskortou do Annášova domu. Ježíš se dožaduje práva – řádného procesu a svědků – za to obdrží od sluhy facku. Ale Annáš ví, že nic nezmůže a posílá obžalovaného ke Kaifášovi.
Znovu je porušen zákon, jelikož Ježíše neodvádí přímo před Veleradu, ale do Kaifášova domu, tedy do domu současného velekněze.

Řekněme si něco málo o Veleradě – kdybych to srovnala s dnešní dobou, Velerada byla takovým parlamentem, senátem, nejvyšším soudem a hlavou státu v jednom. Její pravomoce byly omezeny Římskými zákony, ale to neumenčovalo její velkou autoritu a moc. Měla 71 členů. 

Mužem číslo 1 byl velekněz. Kaifáš byl schoný právník a diplomat. Do své funkce byl dosazen Římany a za tento úřad Pilátovi bohatě platil. (Chrámový poklad, kterým disponoval, měl tehdy 200 tun – zlato, stříbro, cennosti). Tyto finance neodcházeli do Říma, ale zůstávaly Pilátovi – to bychom si měli zapamatovat! Nejužší vedení velerady pak tvořilo pouhých 5 lidí – všichni nesmírně bohatí, všichni členové jedné rodiny... s Annášem včele.

Ovšem aby velerada vynesla platný rozsudek, musel být den a muselo se sejít minimálně 23 členů. Ježíše ale zatkli v noci a Kaifáš nejdřív chtěl mít důkaz, že Ježíš je falešný prorok (rovnalo se vlastizradě a takový odsouzený ztrácel veškerá lidská práva). 

Podle zákona, museli nejméně dva svědci dosvědčit vinu. Evangelista Marek nám popisuje přímo groteskní situaci, kdy Kaifáš nechává předstoupit falešné svědky a nenajdou se dva, který by vyprávěli stejnou lež! Je to ten moment, ve kterém si můžeme uvědomit, že Ježíš se jim vydal SÁM do rukou. Když totiž kvůli neschopnosti svědků vše uvázne na mrtvém bodě, vyslovuje Ježíš o sobě to, co neříkal často takto přímo – že je totiž Boží Syn.


Kaifáš na to reaguje s evidentní úlevou – „Nač ještě potřebujeme svědky?...Kdo si přivlasťňuje boží pocty, musí zemřít.“  Ovšem je tady ještě ten problém, že je noc. Ježíš je tedy odveden do vězení, kde ho řádně stlučou a poníží a čeká se na ráno, kdy je rozsudek potvrzen. 

Musíme si uvědomit ještě jeden detail. Že velerada dobrovolně vydá Římanům jednoho z vlastních lidí, to je jako kdyby Židé zaplatili vlastním lidem transport do Osvětimi. Římané byli okupanti, často antisemiti. Izrael terorizovali a nešetřili násilím. To, čeho se velerada dopustila na Ježíši bylo extrémní ale i absurdní jednání.

Pilát – je historicky dobře zdokumentovaná postava. Úspěšný voják, politik, krutý, panovačný, provokatér, nesnášel Židy. Do některých jeho provokačních akcí dokonce zasahoval císař, který se zastával sklíčených Židů. Herodes Agripa I. píše Caligulovi: „Za Piláta panovalo v Judsku úplatkářství, násilnosti, loupeže, útlak, ponižování, neustálé popravy bez vynesení rozsudku a nesmírné, nesnesitelné ukrutnosti.“ – před takového člověka přivedli Ježíše.

Pilát v Jeruzalémě nebydlel. Byl tam na Velikonoce spolu s vojenskou posilou, protože svátky, kdy se připomínalo vyjití z otroctví v Egyptě, a na které se v Jeruzalémě sešel prakticky celý Izrael, se výborně hodili na nějakou tu demonstraci nebo povstání. A Římané se tomu chtěli za každou cenu vyhnout.

Když Kaifáš předkládá Pilátovi obvinění proti Ježíši, už nepadne ani slovo o falešném proroku. Velmi inteligentně Kaifáš usoudí, že náboženské důvody jsou Pilátovi ukradené, zato využije jeho strach z rebelie proti Římu a obviní Ježíše z politického spiknutí.

Ale Ježíš je ve skutečnosti mezi dvěma mlýnskými kameny. Nebo spíš mezi dvěma kohouty na jednom hnojišti. Kaifáš má autoritu a náboženskou moc u lidí, ale musí uznat, že není schopen Ježíše odsoudit a musí se podřídit Pilátovi, díky němuž může vůbec vykonávat úřad velekněze. Pilát je zase lidem nenáviděn, ale má armádu a moc politickou, nicméně je na Kaifášovi závislý finančně. Tito dva kohouti tady hrají hru o to, kdo je větší, lepší, mocnější a Ježíš to prostě odnese.

Pilát se dozvídá, že na svátky je ve městě i Herodes (Římem dosazený král Izraele) a posílá Ježíše tam. Ne, že by chtěl Ježíše opravdu ušetřit, ale nechce skákat, tak, jak Kaifáš píská. Tu radost mu neudělá – zvláště, když je ve mněstě tolik lidí a to by Kaifášovu autoritu jenom umocnilo. Herodes ale samozřejmě nic rozhodnout nemůže a tak je Ježíš znovu vlečen ulicemi Jeruzalému.

Během druhého výslechu udělá Pilát strategickou chybu a přistoupí na vyjednávání. Má propustit Barabáše nebo Ježíš? Co má udělat s židovským králem? Nakonec se uchyluje k bičování. Kdo byl zbičován, často následkům podlehl. A kdo byl zbyčován, už většinou nebyl popraven. Dá se usuzovat, že Pilát nepočítal s trestem smrti. Nicméně římské bičování bylo nesmírně kruté.

Pilát považuje zbičovaného Ježíše za neškodného a odmítá ho nechat ukřižovat. Kaifáš teprve zde vyslovuje pravý důvod, proč chce nechat Ježíše zabít a dodává, že Pilát není „přítel císařův“. Tím nemyslí, jenom nějaký kamarád císařův. Jednalo se o státní vyznamenání „přítel císaře“, které rozdával císař za loajalitu a komu bylo odebráno, ten povětšinou dobrovolně spáchal sebevraždu nebo zkončil ve vyhnanství. Kaifáš šlápnul Pilátovi na kuří oko a on nakonec kapituluje. Ještě jako poslední provokaci si umývá ruce, což byl židovský zvyk. Kaifáš ale vyhrál a s posměškem odpovídá – „Krev jeho na nás a na naše děti.“

(pokračování příště :-)

3 comments :

 1. Milá Soni, děkuji za poutavý a srozumitelný výklad, už teď se těším na pokračování. Člověk si má některé věci připomenout.
  Přeji krásnou sobotu a moc zdravím, Helena

  ReplyDelete
 2. A historie se stále opakuje. Škoda, že jsme nepoučitelní...

  ReplyDelete
 3. No, mne toto podanie tiež pripomína politickú situáciu dneška...
  My sa teraz skôr pokúšame o čo najjednoduchší a pre deti najzrozumitelnejší výklad...:)
  Radostné dni. Gabi

  ReplyDelete

Děkuji za milý komentář!